Mesarič, Matjaž, Marija Nemec, and Nina Čebulj - Kadunc. 2023. “CHARACTERISATION OF THE HAEMATOLOGICAL PROFILE IN THE POSAVJE HORSE BREED”. SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH 60 (1):15–23. https://doi.org/10.26873/SVR-1508-2023.