CRANIOMETRIC FEATURES OF THE POPULATION OF EUROPEAN BEAVER (Castor fiber L.,1758)

Authors

  • Włodzimierz Nowicki
  • Witold Brudnicki
  • Krzysztof Kirkiłło-Stacewicz
  • Benedykt Skoczylas
  • Jan Wach

DOI:

https://doi.org/10.26873/SVR-503-2019

Abstract

The studies of the craniometric features in European beaver (Castor fiber L.,1758) were performed using the material of 25 skulls, including 12 females and 13 males from the Pomorze and Kujawy region. For each skull 30 measurements were taken to provide the grounds for the variation in craniometric features and the significance of differences between sexes. In two cases there were observed significant and in three – highly significant differences between males and females of that species. Interestingly, in the shaft of the occipital bone there was found a profound and vast fossa of the skull base.

Key words: craniometry; skull; mandible; beaver

 

KRANIOMETRIČNE ZNAČILNOSTI V POPULACIJI EVROPSKEGA BOBRA (Castor fiber L., 1758)

Povzetek: Študija kraniometričnih značilnosti evropskega bobra (Castor fiber L., 1758) je bila izvedena na 25 lobanjah 12 samic in 13 samcev evropskega bobra s področij Pomorze in Kujawy na Poljskem. Na vsaki lobanji je bilo opravljenih 30 meritev, ki so bile podlaga za ugotavljanje raznolikosti v kraniometričnih značilnostih in njihovem pomenu pri razlikah med spoloma. V dveh primerih so opazili značilne in v treh primerih zelo značilne razlike med samci in samicami. Zanimivo je, da je v zatilnici najdena globoka in obsežna jama na bazi lobanje.

Ključne besede: kraniometrija; lobanja; mandibula; bober

References

(1) Brudnicki W. Comparison of craniometric features and cranial cavity volume in domestic pig (Sus scrofa forma domestica) and wild boar (Sus scrofa) in view of development. Folia Biol Kraków 2005; 53(Suppl.): 25–30.

(2) Dehnel A. Research on genus Sorex L. Ann UMCS 1949: sect. c IV:2.

(3) Dehnel A. Research on genus Neomys. Ann. UMCS 1950: sect. c IV:1.

(4) Wasilewski W. Un ersuchunger über die morphologische Veränderlichkeit der Erdmans (Microtusagrestis L.). Ann Univ Mariae Curie-Sklodowska C 1956; 9: 6.

(5) Ruprecht AL. Craniometric variation in central European population of Ondatra Zibethica (Linneus 1766). Acta Theriol 1974; 19(31): 463–507.

(6) Empel W. Observations on cranial capacity concerning postnatal development in wild rabbit (Oryctolagus cuniculus). Folia Morphol 1958: 3(9): 225–30.

(7) Komosa M., Frąckowiak H., Godynicki S. Skulls of neolithic Eurasian beavers (Castor fiber L.) in comparison with skulls of contemporary beavers from natural biotopes of Wielkopolska Region (Polska). Pol J Environ Stud 2007; 16(5): 697–705.

(8) Rybczyński N, Ross EM, Samuels JX, Korth WW. Re-evaluation of sinocastor (Rodentia: Castoridae) with implications on the origin of modern beavers, PLoS One. 2010; 5(11): e13990, 1–15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2981558/

(9) Driesh A. A guide to the measurement of animal bones from archeological sites. Cambridge: Peabody Museum of Archeology and Ethnology Harvard University, 1976.

Downloads

Published

2019-07-03

How to Cite

Nowicki, W., Brudnicki, W., Kirkiłło-Stacewicz, K., Skoczylas, B., & Wach, J. (2019). CRANIOMETRIC FEATURES OF THE POPULATION OF EUROPEAN BEAVER (Castor fiber L.,1758). SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH, 56(2). https://doi.org/10.26873/SVR-503-2019

Issue

Section

Original Research Article