EFFECT OF METABOLIC CAGE HOUSING ON METABOLIC CHANGES IN THE LIVER OF YOUNG MALE LABORATORY RATS

Authors

  • Iva Marolt Banek University of Zagreb, School of Dental Medicine
  • Jagoda Roša University of Zagreb, School of Dental Medicine
  • Davor Ježek University of Zagreb, School of Medicine
  • Ivančica Delaš University of Zagreb, School of Medicine

DOI:

https://doi.org/10.26873/SVR-490-2018

Abstract

The aim of this study is to investigate if a metabolic cage housing is appropriate for studies of metabolic changes in rat liver. Metabolic cages are intended for separately collecting animal urine and feces and for measuring of feed and water consumption. They are often used in biomedical research, especially in studies involving metabolism and nutrition, where it is necessary to control the total intake of feed and water. In numerous studies, researchers have found that housing in a condition similar to housing in metabolic cages i.e. grid floor, lack of bedding, lack of movement, and single housing, could cause stress and thus alter the results and influence the research. Two months old male Wistar rats were randomly assigned to two different housing systems for a three week period. One group of rats was housed individually in metabolic cages and rats in the other group were paired and housed in polycarbonate type IV cages with wood shavings bedding material. The body mass and feed consumption were monitored daily. At the end of the study, four rats from each group were anesthetized and the liver and blood samples were taken. The rest of the rats were used for primary hepatocytes cell culture to determinate glucose production. Metabolic cage housing conditions in our study did not cause stress of sufficient impact to alter the test parameters.

Key words: metabolic cage; hepatocytes; insulin resistance; plasma lipids

VPLIV BIVANJA V PRESNOVNI KLETKI NA SPREMEMBE V PRESNOVI JETER PRI MLADIH PODGANJIH SAMCIH

Povzetek: Cilj študije je bil raziskati ali je bivanje v presnovnih kletkah primerno za proučevanje presnovnih sprememb v podganjih jetrih. Presnovne kletke so namenjene ločenemu zbiranju živalskega urina in blata ter merjenju porabe krme in vode. Pogosto se uporabljajo v biomedicinskih raziskavah, zlasti v študijah presnove in prehrane, kjer je potrebno nadzorovati skupni vnos krme in vode. V številnih študijah so raziskovalci ugotovili, da lahko bivanje v pogojih, ki so podobni metabolnim kletkam tj. na tleh, ki so sestavljena iz mrež, pomanjkanju nastilja, pomanjkanju gibanja in posamičnem bivanju živali povzroča stres in lahko vpliva na rezultate raziskav. Dva meseca stare samce podgan Wistar smo naključno razporedili v dva različna sistema za nastanitev za obdobje treh tednov. Ena skupina podgan je bila nameščena posamično v presnovnih kletkah, podgane druge skupine pa so bile nastanjene v parih v klasičnih polikarbonatnih kletkah tipa IV s steljo iz lesnih ostružkov. Dnevno smo spremljali njihovo telesno maso in porabo krme. Na koncu študije smo štiri podgane iz vsake skupine anestezirali in odvzeli vzorce jeter in krvi. Preostale podgane smo uporabili za pridobivanje primarnih jetrnih celic z namenom določanja proizvodnje glukoze. Pogoji bivanja v presnovnih kletkah v študiji niso povzročili stresa, ki bi imel značilen vpliv na proučevane spremenljivke.

Ključne besede: presnovna kletka; jetrne celice; odpornost na inzulin; plazemske maščobe

Author Biographies

Iva Marolt Banek, University of Zagreb, School of Dental Medicine

Department of Physiology

Jagoda Roša, University of Zagreb, School of Dental Medicine

Head  of Department of Physiology, Full Professor

Davor Ježek, University of Zagreb, School of Medicine

Department of Histology and Embryology, Full Professor

Ivančica Delaš, University of Zagreb, School of Medicine

Department of Chemistry and Biochemistry, Full Professor

References

(1) Tarland E. Effect of metabolism cage housing on rodent welfare [Internet]. Uppsala : Department of Clinical Sciences, SLU, 2007: 14 p. http://stud.epsilon.slu.se/11715/1/tarland_e_171123.pdf (30 Jun 2015)

(2) Tamashiro KL, Sakai RR, Shively CA, Karatsoreos IN, Reagan LP. Chronic stress, metabolism, and metabolic syndrome. Stress 2011; 14(5): 468–74.

(3) Pérez C, Canal JR, Domínguez E, Campillo JE, Guillén M, Torres MD. Individual housing influences certain biochemical parameters in the rat. Lab Anim 1997; 31(4): 357–61.

(4) Sharp JL, Zammit TG, Azar TA, Lawson DM. Stress-like responses to common procedures in male rats housed alone or with other rats. Contemp Top Lab Anim Sci 2002; 41(4): 8–14.

(5) Eriksson E, Royo F, Lyberg K, Carlsson HE, Hau J. Effect of metabolic cage housing on immunoglobulin A and corticosterone excretion in faeces and urine of young male rats. Exp Physiol 2004; 89(4): 427–33.

(6) Teske JA, Perez-Leighton CE, Noble EE, Wang C, Billington CJ, Kotz CM. Effect of housing types on growth, feeding, physical activity, and anxiety-like behavior in male Sprague-Dawley rats. Front Nutr 2016; 3: e4 (1–11). https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2016.00004/full

(7) Berry MN, Friend DS. High-yield preparation of isolated rat liver parenchymal cells: a biochemical and fine structural study. J Cell Biol 1969; 43(3): 506–20.

(8) Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem 1951; 193(1): 265–75.

(9) Spangenberg EM, Augustsson H, Dahlborn K, Essén-Gustavsson B, Cvek K. Housing-related activity in rats: effects on body weight, urinary corticosterone levels, muscle properties and performance. Lab Anim 2005; 39(1): 45–57.

(10) Sardessai SR, Abraham ME, Mascarenhas JF. Effect of stress on organ weight in rats. Indian J Physiol Pharmacol 1993; 37(2): 104–8.

(11) Neves VJ, Moura MJ, Tamascia ML, et al.. Proatherosclerotic effects of chronic stress in male rats: altered phenylephrine sensitivity and nitric oxide synthase activity of aorta and circulating lipids. Stress 2009; 12(4): 320–7.

(12) Li L, Li X, Zhou W, Messina JL. Acute psychological stress results in the rapid development of insulin resistance. J Endocrinol 2013; 217(2): 175–84.

(13) Depke M, Fusch G, Domanska G, et al. Hypermetabolic syndrome as a consequence of repeated psychological stress in mice. Endocrinology 2008; 149(6): 2714–23.

Downloads

Published

2019-03-29

How to Cite

Marolt Banek, I., Roša, J., Ježek, D., & Delaš, I. (2019). EFFECT OF METABOLIC CAGE HOUSING ON METABOLIC CHANGES IN THE LIVER OF YOUNG MALE LABORATORY RATS. SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH, 56(1). https://doi.org/10.26873/SVR-490-2018

Issue

Section

Original Research Article