Salmonella Typhimurium BETWEEN 2000 AND 2012: ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND PFGE PATTERNS OF ISOLATES FROM ANIMALS, HUMANS AND FOOD

Jasna Mičunović, Mateja Pate, Jana Avberšek, Matjaž Ocepek

Abstract


Salmonella Typhimurium is an important zoonotic pathogen with high levels of antimicrobial resistance. In the present study, we compared the pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and antimicrobial resistance patterns of 275 S. Typhimurium isolates collected between 2000 and 2012: 93 from humans, 111 from animals and 71 from food. A high rate of antimicrobial resistance was detected (71.6%). Multidrug resistance (MDR), defined as phenotypic resistance to three or more antimicrobial classes, was detected in more than half of the isolates (54.9%). The proportion of MDR isolates was the highest in animals (43%), followed by food (30.5%) and humans (26.5%). Among 27 phenotypically determined resistance patterns, three were found to be most common: ACNaSuT (19.3%), ACSuT (12%) and ASuT (11.3%). The first two patterns were the most prevalent in animal isolates (47.2% and 51.5%, respectively), while ASuT isolates were most commonly obtained from humans (58.1%). Macrorestriction with XbaI revealed 72 pulsotypes in nine clusters (A to I) and 19 unique pulsotypes (X1-X19). By far largest cluster F with 29 pulsotypes comprised 58.2% of tested isolates and included 53.8% animal, 26.3% food and 20% human isolates. Two thirds (66.3%) of the isolates in this cluster were MDR. The second largest was cluster E with 11.4% isolates of 12 pulsotypes, including 59.4% human, 31.3% food and 9.4% animal isolates. MDR was detected in 78.1% isolates with the most prevalent resistance pattern ASuT. Cluster I (16 isolates, 2 genotypes) consisted of 87.5% human and 12.5% animal isolates. The majority of these isolates (81.3%) were sensitive to tested antimicrobials and MDR isolates (12.5%) were of ASuT resistance pattern. This work provided valuable data about resistance and PFGE patterns of S. Typhimurium isolates in Slovenia and as global knowledge is essential for improved surveillance of the infections, the data obtained could serve as a base for both national and multistate outbreak investigations.

Key words: Salmonella Typhimurium; human; animal; food; PFGE; antimicrobial resistance


Salmonella Typhimurium MED LETOMA 2000 IN 2012: VZORCI ODPORNOSTI PROTI PROTIMIKROBNIM ZDRAVILOM IN VZORCI PFGE IZOLATOV IZ ŽIVALI, LJUDI IN ŽIVIL 

Povzetek: Salmonella Typhimurium je pomembna povzroÄiteljica zoonoz, pri katerih se pojavlja visok odstotek proti protimikrobnim zdravilom odpornih sevov. V raziskavi smo primerjali restrikcijske vzorce, pridobljene z metodo elektroforeze v pulzirajoÄem elektriÄnem polju (PFGE), in vzorce odpornosti 275 izolatov S. Typhimurium, izoliranih med letoma 2000 in 2012 iz 93 ljudi, 111 živali in 71 vzorcev hrane. Dokazali smo visok odstotek odpornih sevov (71,6 %). Odpornost proti trem ali veÄ skupinam protimikrobnih zdravil (VOB) smo ugotovili pri veÄ kot polovici izolatov (54,9 %). NajveÄ VOB izolatov smo ugotovili pri živalih (43 %), sledita hrana (30,5 %) in ljudje (26,5 %). Med 27 fenotipskimi vzorci odpornosti so bili najpogostejÅ¡i trije: ACNaSuT (19,3 %), ACSuT (12 %) in ASuT (11,3 %). Prva dva vzorca sta bila najpogostejÅ¡a pri živalih (47,2 % in 51,5 %), medtem ko so bili izolati z vzorcem ASuT najpogosteje dokazani pri ljudeh (58,1 %). Na podlagi makrorestrikcije z encimom XbaI smo ugotovili 72 vzorcev PFGE, razvrÅ¡Äenih v devet genetskih skupin (A – I), in 19 edinstvenih vzorcev (X1 – X19). NajveÄja je bila genetska skupina F z 29 vzorci, ki so predstavljali 58,2 % vseh izolatov (53,8 % iz živali, 26,3 % iz hrane in 20 % iz ljudi). Dve tretjini (66,3 %) izolatov v genetski skupini sta bili VOB. Druga najveÄja je bila genetska skupina E z 11,4 % vseh izolatov (12 vzorcev PFGE), od tega 59,4 % iz ljudi, 31,3 % iz hrane in 9,4 % iz živali. VOB je bila dokazana pri 78,1 % izolatov z najpogostejÅ¡im vzorcem odpornosti ASuT. V genetski skupini I (16 izolatov, 2 genotipa) je bilo 87,5 % izolatov iz ljudi in 12,5 % izolatov iz živali. VeÄina teh izolatov (81,3 %) je bila obÄutljiva na vsa testirana protimikrobna zdravila, medtem ko so izolati VOB (12,5 %) imeli vzorec ASuT. V raziskavi smo pridobili dragocene podatke o odpornosti in vzorcih PFGE bakterije S. Typhimurium na nacionalni ravni. Za uspeÅ¡en nadzor izbruhov je zelo pomembno globalno poznavanje te tematike, zato so podatki iz te raziskave pomemben prispevek k nacionalnemu in mednarodnemu preiskovanju izbruhov.

KljuÄne besede: Salmonella Typhimurium; Älovek; žival; hrana; PFGE; odpornost


Full Text:

PDF

References


(1) EFSA (European Food Safety Authority) & ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2015. EFSA J 2016; 14(12): e4634.

(2) Pires SM, Vieira AR, Hald T, Cole D. Source attribution of human salmonellosis: an overview of methods and estimates. Foodborne Pathog Dis 2014; 11(9): 667–76.

(3) Chen H-M, Wang Y, Su L-H, Chiu C-H. Nontyphoid Salmonella infection: microbiology, clinical features, and antimicrobial therapy. Pediatr Neonatol 2013; 54: 147–52.

(4) EFSA (European Food Safety Authority) & ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2015. EFSA J 2017;15(2): e4694. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/ pub/4694 (15. 3. 2017)

(5) Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2015. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 . http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/epidemiolosko_spremljanje_nb_v_letu_2015.pdf (7. 9. 2017)

(6) Letno poroÄilo o zoonozah in povzroÄiteljih zoonoz, 2015. Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2015. http:// www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zivila/zoonoze/ POROCILO_ZOONOZE_2015.pdf (7. 9. 2017)

(7) EUCAST. European Committee on Antimicobial Susceptibility Testing. Basel, 2012. http:// www.eucast.org (14. 11. 2013)

(8) EU reference laboratory – antimicrobal resistance. Lyngby, Denmark : National Food Institute, 2012. www.eurl-ar.eu (14. 11. 2013)

(9) Ribot EM, Fair MA, Gautom R, et al. Standardization of pulsed-field gel electrophoresis protocols for the subtyping of Escherichia coli O157:H7, Salmonella, and Shigella for PulseNet. Foodborne Pathog Dis 2006; 3: 59–67.

(10) Graziani C, Busani L, Dionisi AM, et al. Antimicrobial resistance in Salmonella enterica serovar Typhimurium from human and animal sources in Italy. Vet Microbiol 2008; 128(3/4): 414–8.

(11) Kuang X, Hao H, Dai M, et al. Serotypes and antimicrobial susceptibility of Salmonella spp. isolate from farm animals in China. Front Microbiol 2015; 6: e602. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00602/ful (7. 9. 2017)

(12) Wang J, Li Y, Xu X, et al. Antimicrobial resistance of Salmonella enterica serovar Typhimurium in Shanghai, China. Front Microbiol 2017; 8: e510. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.00510/full (7. 9. 2017)

(13) Cai Y, Tao J, Jiao Y, et al. Phenotypic characteristics and genotypic correlation between Salmonella isolates from a slaughterhouse and retail markets in Yangzhou, China. Int J Food Microbiol 2016; 222: 56–64.

(14) Lienemann T, Kyyhkynen A, Halkilahti J, Haukka K, Siitonen A. Characterization of Salmonella Typhimurium isolates from domestically acquired infections in Finland by phage typing, antimicrobial susceptibility testing, PFGE and MLVA. BMC Microbiol 2015; 15: e131. https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-015-0467-8 (15. 7. 2017)

(15) Wedel SD, Bender JB, Leano FT, Boxrud DJ, Hedberg C, Smith KE. Antimicrobial-drug susceptibility of human and animal Salmonella Typhimurium, Minnesota, 1997-2003. Emerg Infect Dis 2005; 11(12): 1899–906.

(16) Van Boxstael S, Dierick K, van Huffel X, et al. Comparison of antimicrobial resistance patterns and phage types of Salmonella Typhimurium isolated from pigs, pork and humans in Belgium between 2001 and 2006. Food Res Int 2012; 45: 913–8.

(17) Ke B, Sun J, He D, Li X, Liang Z, Ke CW. Serovar distribution, antimicrobial resistance profiles, and PFGE typing of Salmonella enterica strains isolated from 2007–2012 in Guangdong, China. BMC Infect Dis 2014; 14: e338. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articl es/10.1186/1471-2334-14-338 (15. 3. 2017)

(18) Swedres-Svarm 2016. Consumption of antibiotics and occurrence of antibiotic resistance in Sweden. Solna/Uppsala, Sweden, 2017. http:// www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_ sva/publikationer/swedres_svarm2016.pdf (1. 8. 2017)

(19) Rounds JM, Hedberg CW, Meyer S, Boxrud DJ, Smith KE. Salmonella enterica pulsed-field gel electrophoresis clusters, Minnesota, USA, 2001- 2007. Emerg Infect Dis 2010; 16(11): 1678–85.

(20) Almeida F, Medeiros MI, Kich JD, Falcão JP. Virulence-associated genes, antimicrobial resistance and molecular typing of Salmonella Typhimurium strains isolated from swine from 2000 to 2012 in Brazil. J Appl Microbiol 2016; 120(6): 1677–90.
DOI: https://doi.org/10.26873/SVR-465-2017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH, Veterinary Faculty
Our journal is indexed in:
Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Agris, Biomedicina Slovenica, CAB Abstracts, IVSI Urlich’s International Periodicals Directory
Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, T: +386 (0)1 47 79 100, F: +386 (0)1 28 32 243, E: slovetres@vf.uni-lj.si
Published by computing.si