AGGRESSIVE BEHAVIOR IN A BITCH AFTER DESLORELIN IMPLANT INSERTION

Authors

  • Maja Zakošek Pipan * Clinic for Reproduction and Large Animals, Veterinary Faculty, University of Ljubljana, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenia; maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si
  • Darja Pavlin Small Animal Clinic, Veterinary Faculty, University of Ljubljana, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.26873/SVR-1781-2023

Keywords:

bitch, aggression, behavior, deslorelin implant, long-lasting GnRH

Abstract

In male dogs, long-acting gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analogs are widely accepted as an alternative to surgical castration but are also used to sup-press and induce estrus in bitches (off label). Behavioral changes reported in bitches in association with the use of long-acting GnRH analogs have included male-like behav-ior associated with triggered estrus, increased food intake, enlargement of mammary glands and milk production, pseudopregnancy, and urinary incontinence. In male dogs, intra-species and rarely inter-species aggression may occur during the flare-up effect. However, at the time of downregulation, this behavior should no longer occur if it is tes-tosterone dependent.

An intact, three-year-old female cocker spaniel with Addison’s disease was admitted to our clinic for consultation on spaying options because of pseudopregnancies followed by mastitis, which had to be treated with antibiotics, after her heat cycles. The owners were hesitant about surgical sterilization and therefore, deslorelin implant was inserted. Approximately one month after implantation, owners observed the onset of aggressive behavior, including incessant barking, extreme irritability, and aggression toward other dogs and towards family members. The behavior problems started to escalate and the owners were not able to handle her anymore. After removal of the implant, the observed aggression ceased, and the bitch returned to normal behavior.

Although aggressive behavior toward other dogs and sometimes even toward owners has been observed after neutering or insertion of a deslorelin implant, this is the first report of extremely aggressive behavior toward owners and other dogs in a female dog after insertion of a 4.7 mg deslorelin implant.

Agresivno vedenje psice po vstavitvi implantata deslorelina

Izvleček: V veterinarski praksi so dolgo delujoči analogi gonadotropin-sproščujočega hormona (GnRH) široko sprejeta alternativa kirurški kastraciji psov. Uporabljajo se tudi pri psicah bodisi za supresijo ali indukcijo estrusa, pri čemer gre za neoznačeno uporabo zdravila. Pri uporabi dolgo delujočih analogov GnRH so pri psicah opazili vedenjske spremembe, kot so moško obnašanje, povečan apetit, rast mlečnih žlez, laktacija, navidezna brejost in urinska inkontinenca. Pri pasjih samcih pa se lahko v začetnem obdobju, ko implantat spodbudi izločanje testosterona, pojavlja agresivnost do drugih psov ali redko drugih živali.

Na naši kliniki smo obravnavali nesterilizirano, tri leta staro psico pasme koker španjel z diagnosticirano Addisonovo boleznijo. Lastniki so želeli nasvet glede možnosti kontracepcije, saj je pri psici v preteklih ciklusih prihajalo do navidezne brejosti in posledičnega mastitisa, ki je zahteval antibiotično zdravljenje. Lastniki so bili zadržani do kirurške sterilizacije, zato so se odločili za vstavitev deslorelinskega implantata. Približno mesec dni kasneje so pri psici opazili začetek agresivnega vedenja, ki je vključevalo stalno lajanje, izjemno razdražljivost in agresijo do drugih psov ter do družinskih članov. Neželeno vedenje se je stopnjevalo do te mere, da lastniki niso mogli več obvladovati svoje psice. Po odstranitvi implantata je opažena agresija umirila, in psica se je vrnila v normalno stanje.

Čeprav je agresivno vedenje do drugih psov in včasih tudi do lastnikov opisano po kirurški kastraciji ali vstavitvi deslo-relinskega implantata pri psih, je ta prispevek prvi, ki opisuje izjemno agresivno vedenje do psov in lastnikov pri psici po vstavitvi 4,7 mg deslorelinskega implantata.

Ključne besede: psica; agresija; vedenje; deslorelinski implantat; dolgo delujoči GnRH

References

● 1. Moxon R, Whiteside H, England GCW. Incidence and impact of dog attacks on guide dogs in the UK: an update. Vet Rec 2016; 178(15): 367. doi:10.1136/vr.103433

● 2. Matthias J, Templin M, Jordan MM, Stanek D. Cause, setting and ownership analysis of dog bites in bay county, Florida from 2009 to 2010. Zoonoses Public Health 2015; 62(1): 38–43. doi: 10.1111/zph.12115

● 3. Hemy M, Rand J, Morton J, Paterson M. Characteristics and outcomes of dogs admitted into Queensland RSPCA Shelters. Animals (Basel)2017; 7(12): 67. doi: 10.3390/ani7090067

● 4. Farhoody P, Mallawaarachchi I, Tarwater PM, Serpell JA, Duffy DL, Zink C. Aggression toward familiar people, strangers, and conspecifics in gonadectomized and intact dogs. Front Vet Sci 2018; 5: 18. doi: 10.3389/fvets.2018.00018

● 5. Hopkins SG, Schubert TA, Hart BL. Castration of adult male dogs: effects on roaming, aggression, urine marking, and mounting. J Am Vet Med Assoc 1976; 168(12): 1108–10.

● 6. Neilson JC, Eckstein RA, Hart BL. Effects of castration on problem behaviors in male dogs with reference to age and duration of behavior. JAm Vet Med Assoc 1997; 211(2): 180–2.

● 7. Podberscek AL, Serpell JA. Environmental influences on the expression of aggressive behaviour in English Cocker Spaniels. Appl Anim Behav Sci 1997; 52(3/4): 215–27.

● 8. Maarschalkerweerd RJ, Endenburg N, Kirpensteijn J, Knol BW. Influence of orchiectomy on canine behaviour. Vet Rec 1997; 140(24):617–9.

● 9. Kim HH, Yeon SC, Houpt KA, Lee HC, Chang HH, Lee HJ. Effects of ovariohysterectomy on reactivity in German Shepherd dogs. Vet J2006; 172(1): 154–9.

● 10. Garde E, Pérez GE, Vanderstichel R, Dalla Villa PF, Serpell JA. Effectsof surgical and chemical sterilization on the behavior of free-roaming male dogs in Puerto Natales, Chile. Prev Vet Med 2016; 123: 106–20.

● 11. Society for Theriogenology. Basis for position on mandatory spay-neuter in the canine and feline. Providence: Society for theriogenology, 2023. https://cdn.ymaws.com/www.theriogenology.org/resource/resmgr/docs/spay-neuter_basis.pdf (5. 12. 2023)

● 12. de Gier J, Beijerink N, Kooistra H, Okkens A. Physiology of the canine anoestrus and methods for manipulation of its length. Reprod DomestAnim 2008; 43(suppl. 2): 157–64.

● 13. Romagnoli S, Diana A, Ferré-Dolcet L, Fontaine C, Milani C. Chronicuse of deslorelin in dogs: six cases (2005-2022). Animals (Basel)2023;13(2): 265. doi: 10.3390/ani13020265

● 14. Romagnoli S, Stelletta C, Milani C, Gelli D, Falomo ME, MolloA. Clinical use of deslorelin for the control of reproduction in the bitch. Reprod Domest Anim 2009; 44(suppl. 2): 36–9. doi:10.1111/j.1439-0531.2009.01441.x

● 15. Fontaine E, Mir F, Vannier F, et al. Induction of fertile oestrus in the bitchusing Deslorelin, a GnRH agonist. Theriogenology 2011; 76(8): 1561–6. doi: 10.1016/j.theriogenology.2011.06.031

● 16. von Heimendahl A, Miller C. Clinical evaluation of deslorelin to induce oestrus, ovulation and pregnancy in the bitch. Reprod Domest Anim2012; 47(6): 398-9. doi: 10.1111/rda.12080

● 17. Trigg TE, Doyle AG, Walsh JD, Swangchan-uthai T. A review of advances in the use of the GnRH agonist deslorelin in control of reproduction. Theriogenology 2006; 66(6/7): 1507–12. doi: 10.1016/j.theriogenology.2006.02.037

● 18. Fontaine E, Fontbonne A. Use of deslorelin to control fertility in thebitch. In: Symposium deslorelin: deslorelin in practice. 7th EVSSAR Biennial Congress Louvain la Neuve, 2010.

● 19. Palm J, Reichler IM. Der Einsatz von Deslorelinazetat (Suprelorin®) in der Kleintiermedizin. Schweiz Arch Tierheilkd 2012; 154(1): 7–12.doi:10.1024/0036-7281/a000286

● 20. Maenhoudt C, Santos N, Fontbonne A. Suppression of fertility in adultdogs. Reprod Domest Anim 2014; 49(suppl. 2): 58–63. doi: 10.1111/rda.12306

● 21. Fontaine E, Fontbonne A. Clinical use of GnRH agonists in canine and feline species: GnRH agonists in canine and feline reproduction: a review. Reprod Domest Anim 2011; 46(2): 344–53. doi:10.1111/j.1439-0531.2010.01705.x

● 22. Walter B, Otzdorff C, Brugger N, Braun J. Estrus induction in Beagle bitches with the GnRH-agonist implant containing 4.7 mg Deslorelin. Theriogenology 2011; 75(6): 1125–9. doi: 10.1016/j.theriogenology.2010.11.022

● 23. Maenhoudt C, Santos N, Fontaine E, et al. Results of GnRH agonist implants in oestrous induction and oestrous suppression in bitches and queens. Reprod Domest Anim 2012; 47(suppl. 6): 393–7. doi: 10.1111/rda.12041

● 24. Brändli SP, Palm J, Kowalewski MP, Reichler IM. Long-term effect of repeated deslorelin acetate treatment in bitches for reproduction control. Theriogenology, 2021; 173: 73–82. doi: 10.1016/j.theriogenology.2021.07.015

● 25. Hart BL, Eckstein RA. The role of gonadal hormones in the occurrence of objectionable behaviours in dogs and cats. Appl Anim Behav Sci 1997; 52(3/4): 331–44.

● 26. Goericke-Pesch S. Long-term effects of GnRH agonists on fertility andbehaviour. Reprod Domest Anim 2017; 52(suppl. 2): 336–47.

● 27. Driancourt MA, Briggs JR. Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH)agonist implants for male dog fertility suppression: a review of modeof action, efficacy, safety, and uses. Front Vet Sci 2020; 7: 483. doi: 10.3389/fvets.2020.00483

● 28. O’Farrell V, Peachey E. Behavioural effects of ovariohysterectomy onbitches. J Small Anim Pract 1990; 31(12): 595–8.

● 29. Reisner IR, Shofer FS, Nance ML. Behavioral assessment of child-directed canine aggression. Inj Prev 2007; 13(5): 348–51. doi: 10.1136/ip.2007.015396

● 30. Asher L, England GCW, Sommerville R, Harvey ND. Teenage dogs?Evidence for adolescent-phase conflict behaviour and an association between attachment to humans and pubertal timing in the domesticdog. Biol Lett 2020; 16(5): 20200097. doi:10.1098/rsbl.2020.0097

● 31. Palestrini C, Mazzola SM, Caione B, et al. Influence of gonadectomy on canine behavior. Animals (Basel) 2021; 11(2): 553. doi:10.3390/ani11020553

● 32. Samuel S, Nguyen T, Choi HA. Pharmacologic characteristics of corticosteroids. J Neurocritical Care 2017; 10(2): 53–9. doi:10.18700/jnc.170035

● 33. Notari L, Kirton R, Mills DS. Psycho-behavioural changes in dogs treated with corticosteroids: a clinical behaviour perspective. Animals(Basel) 2022; 12(5): 592. doi: 10.3390/ani12050592

● 34. Notari L, Mills D. Possible behavioral effects of exogenous corticosteroids on dog behavior: a preliminary investigation. J Vet Behav 2011; 6(6): 321–7. doi:10.1016/j.jveb.2011.02.004

● 35. Elkholly DA, Brodbelt DC, Church DB, et al. Side effects to systemic glucocorticoid therapy in dogs under primary veterinary care in the UK.Front Vet Sci 2020; 7: 515. doi: 10.3389/fvets.2020.00515

● 36. Notari L, Burman O, Mills D. Behavioural changes in dogs treated with corticosteroids. Physiol Behav 2015; 151: 609–16. doi: 10.1016/j.physbeh.2015.08.041

● 37. Momayez Sanat Z, Mohajeri-Tehrani MR. Psychotic disorder as the first manifestation of addison disease: a case report. Int J Endocrinol Metab 2022; 14; 20(1): e121011. doi: 10.5812/ijem.121011

Downloads

Published

2023-10-19

How to Cite

Zakošek Pipan, M., & Pavlin, D. (2023). AGGRESSIVE BEHAVIOR IN A BITCH AFTER DESLORELIN IMPLANT INSERTION. Slovenian Veterinary Research, 60(4), 213–18. https://doi.org/10.26873/SVR-1781-2023

Issue

Section

Case Report

Most read articles by the same author(s)