VIVIPARITY IN SNAKES – HISTOLOGICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FETUS, FETAL MEMBRANES AND OVIDUCT IN EMERALD TREE BOA (Corallus caninus)

Authors

  • Pia Cigler Institute for Fish and Wildlife Health, University of Bern, Längasstrasse 122, 3012 Bern, Switzerland
  • Tanja Švara Instutute of Pathology, Wild Animals, Fish and Bees, Veterinary Faculty University of Ljubljana, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenia
  • Valentina Kubale Dvojmoč * Institute of Preclinical Sciences, Veterinary Faculty University of Ljubljana, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenia, valentina.kubale@vf.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.26873/SVR-1734-2023

Keywords:

viviparity; snakes; placenta; histology; immunohistochemistry; Corallus caninus

Abstract

Viviparity is an important reproductive mode in reptiles from an evolutionary perspective. Viviparous reproduction is associated with certain physiological changes, probably in response to inadequate environmental conditions for egg development. Unlike in oviparous species, embryos remain and develop in the oviduct until birth. In order for the developing embryo to exchange respiratory gasses, water, and food, a placenta is required, which consists of fetal membranes that interact with the maternal oviduct. About 20% of squamates (snakes and lizards) are viviparous, but the morphology of the snake placenta has been studied only in the subfamilies Thamnophiinae and Hydrophiinae. Our objective was to study the structure of the placental layers and fetus in situ in the maternal oviduct of a 6-year-old Emerald tree boa (Corallus caninus). Five fertilized and three unfertilized slugs were found in the uterus during post mortem examination. The average mass of the slug with the fetus (48 mm length x 26 width) was 55-65 g and that of the unfertilized slug was 15-35 g. The fetal membranes and two fetuses were examined by light microscopy. Multiple projections of the tissue samples were made and cut into 5 µm thick paraffin tissue sections, which were stained with Haematoxylin-eosin, Toluidine blue, Goldner’s Trichrome and assessed immunohistochemically with monoclonal antibodies for cytokeratin. The morphology of the fetal membranes was described and found to have an anatomy similar to that of most squamates: a type I allantoplacenta.  Th structure of the oviduct and of the fertilized and unfertilized slug was described. This case report provides a better understanding of placental morphology in boids and expands the spectrum of viviparous squamate species described.

VIVIPARNOST PRI KAČAH – HISTOLOŠKA POVEZAVA PLODU, PLODOVIH OVOJEV IN JAJCEVODA PRI PASJEGLAVEM UDAVU (Corallus caninus)

Izvleček: Viviparnost (živorodnost) je z evolucijskega vidika pomemben način razmnoževanja pri plazilcih. Takšen način razmnoževanja je povezan z določenimi fiziološkimi spremembami, verjetno kot odziv na neustrezne okoljske razmere za razvoj jajc. V nasprotju z oviparnimi vrstami se zarodki do rojstva razvijajo in se zadržijo v jajcevodu. Razvijajoči se zarodek potrebuje način za izmenjavo dihalnih plinov, vode in hrane. Za to potrebuje placento, ki jo sestavljajo plodove membrane in jajcevod matere. Približno 20 odstotkov luskarjev (Squamata) (kuščarjev in kač) je živorodnih, morfologijo placente pa so proučevali predvsem pri rodovih Thamnophiinae in Hydrophinae. Namen naše raziskave je bil proučiti strukturo placente in situ v jajcevodu 6-letne samice pasjeglavega udava (Corallus caninus). Pri sekciji smo našli 5 oplojenih in 3 neoplojena jajca. Povprečna masa jajca s plodom (48 mm dolžine x 26 širine) je bila 55–65 g, neoplojenega jajca pa 15–35 g. Fetalne membrane in dva ploda pasjeglavega udava smo pregledali s svetlobno mikroskopijo. Narejenih je bilo več 5 µm debelih parafinskih tkivnih rezin, ki so bile obarvane s hematoksilinom in eozinom, toluidinskim modrilom, trikromnim barvanjem po Goldnerju ter s pomočjo imunohistokemičnega barvanja citokeratina in dezmina. Opazovali smo položaj in strukturo plodovih ovojev in situ. Morfologija plodovih ovojev je pokazala, da pri pasjeglavem udavu najdemo tip I alantoplacente. Opisali smo tudi strukturo jajcevoda, oplojenega in neoplojenega jajca. Raziskava je omogočila boljše razumevanje morfologije placente pri kačah in razširila spekter opisanih živorodnih vrst luskarjev.

Ključne besede: živorodnost; kače; placenta; histologija; imunohistokemija; Corallus caninus

References

● 1. Lode T. Oviparity or viviparity? That is the question. Reprod Biol 2012; 12: 259–64.

● 2. Braz HB, Scartozzoni RR, Almeida-Santos SM. Reproductive modes of the South American water snakes: a study system for the evolution of viviparity in squamate reptiles. Zool Anz 2016; 263: 33–44.

● 3. Blackburn DG. Viviparous placentotrophy in reptiles and the parent–offspring conflict. J Exp Zool B Mol Dev Evol 2015; 324: 532–48.

● 4. Blackbourne DG. Chorioallantoic placentation in squamate reptiles: structure, function, development and evolution. J Exp Zoo 1993; 266: 414–30.

● 5. Dunson WA. The biology of sea snake. Baltimore: University Park Press, 1975.

● 6. Adams SM, Biazik J, Stewart RL, Murphy CR, Thompson MB. Fundamentals of viviparity: comparison of seasonal changes in the uterine epithelium of oviparous and viviparous Lerista bougainvillii (Squamata: Scincidae). J Morphol 2007; 268: 624–35.

● 7. Weekes HC. A review of placentation among reptiles with particular regard to the function of the placenta. Proc Zool Soc 1935; 2: 625–45.

● 8. Blackburn DG. Structure, function, and evolution of the oviducts of squamate reptiles, with special reference to viviparity and placentation. J Exp Zool 1998; 282: 560–617.

● 9. Stewart RJ, Brasch KR. Ultrastructure of the placentae of the natricine snake Virginia striatula (Reptilia: Squamata). J Morphol 2003; 255: 177–201.

● 10. Cociancich V, Gombač M, Švara T, Pogačnik M. Malignant mesenchymoma of the aortic valve in a dog. Slov Vet Res 2013; 50: 83–8.

● 11. Riel CAP. Reproduction of Corallus caninus (Linnaeus, 1758) in captivity. Litteratura Serpentium 1984; 4: 173–81.

● 12. Bavdek SV, Golob Z, Janžekovič F, Kubale V, Skok J. Osnove primerjalne anatomije vretenčarjev. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2015.

● 13. Blackburn DG, Anderson KE, Johnson AR, Knight SR, Gavelis GS. Histology and ultrastructure of the placental membranes of the viviparous brown snake, Storeria dekayi (Colubridae: Natricinae). J Morphol 2009; 270: 1137–54.

● 14. Parameswaran K. The foetal membranes and placentation of Enhydris dussumieri (Smith). Proc Indian Acad Sci 1962; 56: 302–27.

● 15. Vitt LJ, Blackbourn D. Reproduction in the lizard Mabuya heathi (Scincidae): a commentary on viviparity in new world Mabuya. Can J Zool 1983; 61: 2798–806.

● 16. Griffith OW, Brandley MC, Belov K, Thompson MB. Reptile pregnancy is underpinned by complex changes in uterine gene expression: a comparative analysis of the uterine transcriptome in viviparous and oviparous lizards. Genom Biol Evol 2016; 8: 3226–39.

● 17. Fancsi T, Feher G. Ultrastructural studies of chicken embryo chorioallantoic membrane during incubation. Anat Histol Embryol 1979; 8: 151–9.

● 18. Lusimbo WS, Leighton FA, Wobeser GA. Histology and ultrastructure of the chorioallantoic membrane of the mallard duck (Anas platyrhynchos). Anat Rec 2000: 259: 25–34.

● 19. Ecay TW, Steward JR, Khambaty M. Functional complexity in the chorioallantoic membrane of an oviparous snake: specializations for calcium uptake from the eggshell. J Exp Zool B Mol Dev Evol 2022; 338: 331–41.

● 20. Stewart JR, Ecay TW. Patterns of maternal provision and embryonic mobilization of calcium in oviparous and viviparous squamate reptiles. Herpetol Conserv Biol 2010; 5: 341–59.

● 21. Hernandez-Diaz N, Leal F, Ramirez Pinilla MP. Parallel evolution of placental calcium transfer in the lizard Mabuya and Eutherian mammals. J Exp Biol 2021; 224: jeb237891. doi:10.1242/jeb.237891

● 22. Stinnett HK, Stewart JR, Ecay TW, Pyles RA, Herbert JF, Thomson MB. Placental development and expression of calcium transporting proteins in the extraembryonic membranes of a placentotrophic lizard. J Morphol 2012; 273: 347–59.

● 23. Braz HB, Almeida-Santos SM, Murphy CR, Thompson MB. Uterine and eggshell modifications associated with the evolution of viviparity in South American water snakes (Helicops spp.). J Exp Zool B Mol Dev Evol 2018; 330: 165–80.

● 24. Hoffman LH. Placentation in the garter snake, Thamnophis sirtalis. J Morphol 1970; 131: 57–87.

● 25. Thongboon L, Senarat S, Kettratad J et al. Morphology and histology of female reproductive tract of the dog-faced water snake Cerberus rynchops (Schneider, 1799). Maejo Int J Sci Technol 2020; 14: 11–26.

● 26. Elinson RP, Steward JR, Bonneau LJ, Blackburn DG. Amniote yolk sacs: diversity in reptiles and a hypothesis on their origin. Int J Dev Biol 2014; 58: 889–94.

● 27. Blackburn DG. Evolutionary origins of viviparity in the Reptilia. II. Serpentes, Amphisbaenia, and Ichthyosauria. Amphib Reptil 1985; 6: 259–91.

Downloads

Published

2023-05-24

How to Cite

Cigler, P., Švara, T., & Kubale Dvojmoč, V. (2023). VIVIPARITY IN SNAKES – HISTOLOGICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FETUS, FETAL MEMBRANES AND OVIDUCT IN EMERALD TREE BOA (Corallus caninus). Slovenian Veterinary Research, 60(2), 105–114. https://doi.org/10.26873/SVR-1734-2023

Issue

Section

Case Report