IDENTIFICATION OF BEST GROWTH CURVE MODEL FOR ANATOLIAN BLACK CATTLE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26873/SVR-1695-2023

Keywords:

Anatolian Black cattle, live weight, growth curve, non-linear models

Abstract

The aim of this study was to identify the model that best describes the growth trajectory from birth to 24 months of age in Anatolian Black Cattle (ABC) raised for con-servation purposes. A total of 493 weight records of 113 animals at birth, 3, 6, 12, 18, and 24 months were collected. Six different non-linear models were used to describe the growth curve of animals: 2nd degree polynomial, 3rd degreee polynomial, Logistic, Brody, Von Bertalanffy, and Gompertz models. In the study, R2 values of the models were: 0.997, 0.999, 0.953, 0.979, 0.924, and 0.862; corel values (correlation between the observed and estimated curves) were 0.994, 0.998, 0.989, 0.993, 0.961, and 0.703; Residual Standard Deviations (RSD) were 3.216, 1.388, 11.533, 3.561, 14.736, and 27.141, respectively. Given these values, it was found that the 3rd degree polynomial model was the best to describe the growth curve of ABC. As a result of the analyses, it was noticed that the values predicted by this model deviated by 1-3 kg from the observed values in all periods and in all environmental factors examined (sex, dam age, parity, birth year and birth, season). It was found that these differences increased up to 4-5 kg only in the 18-month period. The results also showed that ABC continued to grow after 24 months of age. As a result, traits such as age at sexual maturity, breeding age, and slaughter age can be easily predicted by identifying the model that best describes growth and development in herds.

Določitev najboljšega modela krivulje rasti za anatolsko črno govedo

Izvleček: Namen te študije je bil določiti model, ki najbolje opisuje potek rasti od rojstva do 24 mesecev starosti anatol-skega črnega goveda (ABC), vzrejenega za namene ohranjanja. Zbranih je bilo 493 podatkov o telesni teži 113 živali ob rojstvu ter pri 3, 6, 12, 18 in 24 mesecih starosti. Za opis krivulje rasti živali je bilo uporabljenih šest različnih nelinearnih modelov, in sicer polinom 2. stopnje, polinom 3. stopnje, logistični model ter modeli Brody, Von Bertalanffy in Gompertz. V študiji so bile vrednosti R2 modelov naslednje: 0,997, 0,999, 0,953, 0,979, 0,924 in 0,862; vrednosti correl (korelacija med opazovanimi in ocenjenimi krivuljami) so bile 0,994, 0,998, 0,989, 0,993, 0,961 in 0,703; ostanki standardnih odklonov (RSD) so bili 3,216, 1,388, 11,533, 3,561, 14,736 in 27,141. Glede na te vrednosti je bilo ugotovljeno, da je polinomski model 3. stopnje najbolje opisal krivuljo rasti ABC. Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da so vrednosti, ki jih je napovedal ta model, za 1-3 kg odstopale od ugotovljenih vrednosti v vseh obdobjih in pri vseh preučevanih okoljskih dejavnikih (spol, starost matere, pariteta, leto rojstva in sezona rojstva). Ugotovljeno je bilo, da so se te razlike povečale na 4-5 kg le v 18-mesečnem obdobju. Rezultati so tudi pokazali, da se je ABC še naprej povečevala po 24 mesecih starosti. Posledično je mogoče lastnosti, kot so starost ob spolni zrelosti, plemenska starost in klavna starost, enostavno napovedati z določitvijo modela, ki najbolje opisuje rast in razvoj v čredah.

Ključne besede: anatolsko črno govedo; živa teža; krivulja rasti; nelinearni modeli

References

● 1. Tuik. Data portal for statistics [online]. Ankara: Turkish statistical institute, 2023. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111 (17. 8. 2023)

● 2. Sakar ÇM, Zülkadir U. Determination of the relationship between Anatolian black cattle growthproperties and myostatin, GHR and Pit-1gene. Anim Biotechnol 2022; 33: 536–45.

● 3. Ünal İ, Tuncer HI, Sakar ÇM, Ünay E. The effect of maternal age onsome body measurements in Anatolian Black calves. Black Sea J Agric2019; 2: 47–50.

● 4. Sakar ÇM, Zülkadir U. Determination of some growth and developmentcharacteristics between birth and twelve months age in Yerli Kara cattle. J Agric Sci 2022; 28: 33–9.

● 5. Kılıçel R. Examination of different breeding types in Anatolian Blackand Brown Swiss cattles reared in Şile region. Konya; Selçuk University, 2014. Doctoral Thesis

● 6. Hartati H, Pintaka BPW. Predicting the growth curve of body weight inMadura cattle. Kafkas Univ Vet Fac Derg 2021; 27: 431–7.

● 7. Aytekin İ, Karabacak A, Zülkadir U, Keskin İ, Boztepe S. Usage of some models for describing the growth curves of Akkaraman and Anatolian Merino lambs raised in open and closed sheepfolds at the fattening period. Selc J Agric Food Sci 2009; 23: 30–5.

● 8. Bilgin ÖC, Esenbuğa N. Parameter estimation in nonlinear growthmodels. J Anim Prod 2003; 44: 81–90.

● 9. Efe E. Growth curves. Adana: Institute of Science Department ofAnimal Science, 1990. Doctoral Thesis

● 10. Tutkun M. Growth curve prediction of Holstein-Fresian bulls usingdifferent non-linear model functions. Appl Ecol Environ Res 2019; 17: 4409–16.

● 11. Koncagül S, Çadırcı S. Comparison of three non-linear models when data truncated at different lengths of growth period in Japanesequails. Arch Geflügelk 2009; 73: 7–12.

● 12. Heinrichs AJ, Hargrove GL. Standards of weight and height for Holsteinheifers. J Dairy Sci 1987; 70: 653–60.

● 13. Nelder JA. The fitting of a generalization of the Logistic curve.Biometrics 1961; 17: 89–110.

● 14. Brody S. Bioenergetics and growth, with special reference to the efficiency complex in domestic animals. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1945.

● 15. Von Bertalanffy L. Quantitative laws in metabolism and growth.Quarterly Rev Biol 1957; 32: 217–31.

● 16. Gompertz B. On the nature of the function expressive of the law of human mortality, and on a new mode of determining the value of life contingencies. Philosoph Trans 1825; 115: 513–85.

● 17. SAS. SAS Enterprise Guide 8.3 [online]. Cary: SAS Institute Inc, 2023 https://support.sas.com/en/software/enterprise-guide-support.html#documentation (17. 8. 2023)

● 18. Heinrichs AJ, Hargrove GL. Standards of weight and height for Ayrshire, Brown Swiss and milking Shorthorn heifers, J Dairy Sci 1994; 77: 1676–81.

● 19. Akbulut Ö. Growth analysis of Brown Swiss and Holstein heifers underharsh climatic conditions. Turkish J Vet Anim Sci 1999; 23: 131–7.

● 20. Koskan O, Ozkaya S. Determination of growth curves of female Holsteincalves using five non-linear models. Pak J Agric Sci 2014; 51: 225–8.

● 21. Bayram B, Akbulut Ö. Analysis of growth curve in Brown Swiss and Holstein Friesian cattle using linear and non-linear models. J AnimProd 2009; 50: 33–40.

● 22. Şahin A, Ulutaş Z, Karadavut U, Yıldırım A, Arslan S. Comparison of growth curve using some nonlinear models in Anatolian Buffaloecalves. Kafkas Univ Vet Fac Derg 2014; 20: 357–62.

● 23. Entwistle K, Talib C, Siregar A, Budiarti S, Turner W, Lindsay D. Bali cattle performance: Current population dynamics and performance andsome strategies for improvement (A preliminary report). Indonesian J Anim Vet Sci 2012; 17: 31–9.

Downloads

Published

2023-07-11

How to Cite

Sakar, Çağrı M., Koncagül *, S., & ÜNAL, İlker. (2023). IDENTIFICATION OF BEST GROWTH CURVE MODEL FOR ANATOLIAN BLACK CATTLE. Slovenian Veterinary Research, 60(4), 195–203. https://doi.org/10.26873/SVR-1695-2023

Issue

Section

Original Research Article